Wiadomości branżowe

 • Główne zalety pudeł formowanych rotacyjnie

  Główne zalety pudeł formowanych rotacyjnie

  1. Nadaje się do dużych, średnich i bardzo dużych części wykonanych przez formę.Większość procesu formowania tworzyw sztucznych, w całym procesie formowania, tworzywo sztuczne i skorupa formy znajdują się pod bardzo wysokim ciśnieniem roboczym (ciśnieniem roboczym), takim jak użycie bardzo powszechnych produktów do formowania wtryskowego ...
  Czytaj więcej
 • Perspektywy rozwoju procesu formowania rotacyjnego

  Perspektywy rozwoju procesu formowania rotacyjnego

  Rotacyjni producenci tworzyw sztucznych również napotykają pewne problemy w dzisiejszym rozwoju, jakie one konkretnie są?Główne produkty chińskiego przemysłu formowania rotacyjnego koncentrują się w obiektach rozrywkowych, rurociągach antykorozyjnych, sprzęcie antykorozyjnym, zbiornikach magazynowych ...
  Czytaj więcej
 • Wymiana doświadczeń w zakresie późniejszej obróbki cieplnej produktów formowanych rotacyjnie

  Późniejsza obróbka cieplna produktów formowanych rotacyjnie jest ogólnie podzielona na typ bezpośredniego ognia i pośredni typ ogrzewania.Youte Plastics pragnie podzielić się tutaj kilkoma małymi zastosowaniami tych dwóch metod....
  Czytaj więcej
 • Charakterystyka i zastosowania formowania rotacyjnego

  Jaka jest ogólna charakterystyka procesu formowania rotacyjnego i jakie są jego zastosowania?Dowiedzmy się o tym więcej ze mną.Charakterystyka procesu formowania rotacyjnego jest głównie następująca: 1. Koszt formy do formowania rotacyjnego jest niski - produkt o tej samej wielkości ...
  Czytaj więcej